Stem på din fremtid-med Norges Stemme-app
Hva går pengene du hjelper oss med til?


Pengene går til bygging av stemme-appen og resterende penger som blir igjen vill gå videre til bygging av stemme-nettside med samme funksjon som på appen. Hvis det blir noe igjen etter dette, så vil de pengene gå til Et Nytt Rettferdig Norge for fremtidige arbeid som styrker Norges befolkning på så å si de aller fleste steder og måter (Untatt religion og hudfarge kamper). 


Hvordan skal Stemme- appen fungere og hva kan du forvente deg?


Stemme-appen er som sagt for å kunne sikre et konkret rett stemme, da det blir innlogging for hver bruker med BankID og fingeravtrykk. Dere vill også kunne se hvor mange som bruker appen og hvor mange som har stemt for eller i mot. Hver person vil vises i tall ut ifra hvor mange som har stemt For eller i Mot, i en sak du har stemt på, slik at det ikke vises frem i prosenter (f.eks 300personer for og 200 personer mot, er 300 stemmer for og 200 stemmer mot, og ikke 60% for eller 40% mot for det i seg selv kan bety at bare 3 stemte for og 2 stemte mot). Det indikerer også hvor mange som har tatt del i stemmingen av personer, og at det ikke regnes som at hele landet er enten for eller mot. Det vil også bli til at hver stemme vill koste 1 krone. Hver stemme donasjon som kommer inn vil bli donert til Et Nytt Rettferdig Norge som skal fordele pengene ut igjen til det Norske folk med støtte til de som trenger det.  Stemme Appen skal først og fremst brukes til Valg Dager slik som valget 2021 hvis det er mulig å få innført, før det blir for sent. Men det er avhengig at du hjelper oss fortest mulig med en donasjon slik at vi kan få begynt å produsere appen  og få den ut på banen i begynnelsen av det nye året. 


Hva vil Stemme- Appen koste for å bygges?

Stemme- Appen vil koste opp i mot 400.000 Norske Kroner. En nettside med samme funkjson vil koste betraktelig mye mindre da programeringen for appen inneholder mer avansert koding enn det vil gjøre med oppbygging av nettside.


 


Du kan               donere med vipps til                    telefon-nummer               461 95 602

om du                      ønsker å støtte

Stemme- appen

Et Nytt Rettferdig Norge

Følg oss på

Copyright © Et Nytt Rettferdig Norge