Fremtidige Arbeid

- Forsikre at Barns Rettigheter I Norge blir hørt og fulgt opp

- Forsikre at Pensjonisters Rettigheter i Norge blir hørt og fulgt opp

- Fornye og sikre et bedre vern om barn som virkelig trenger dette.

- Sikre et bedre arbeidsmarked

- Åpne flere arbeidsplasser

- Bedre skoletilbud med dag og kvelds skole, tilrettelagt for de elevene som føler de trenger dette. 


Et Nytt Rettferdig Norge

Følg oss på

Copyright © Et Nytt Rettferdig Norge