Hva er vi, eller rettere sagt hvem er vi?

Et Nytt Rettferdig Norge (ENRN) er en ideel Organisasjon som også engasjerer seg i det politiske til en viss grad så lenge det forholder seg til det ENRN står og jobber for. 

I de siste årene har vi sett hvordan landet Norge faller sammen og hvordan folk lider mer og mer, både fysisk, psykisk, mentalt og økonomisk i hverdagen. Det sier seg selv at noe må gjøres da ikke vår egen regjering klarer å gjør noe.

Det er da blitt en plikt og en livsjobb for Et Nytt Rettferdig Norge å hjelpe så mange som mulig i vårt eget land. Det vi vill oppnå er å gi det folket har rettigheter til å få hjelp av.

Organisasjonen følger FN's Menneske og barnerettighets konvensjonen, men som sagt vi støtter ikke opp FN's ideologier. Vi mener at for et  samfunn skal kunne bygges opp så hjelper det ikke å hjelpe hele verden på 1 gang. Vi vil kun fokusere på Norge og landets inbyggere.


Alle som tar del i organisasjonens arbeid har innforstått seg det at et land beveger seg ikke frem hvis vi ikke sammarbeider for et felles mål.
Et Nytt Rettferdig Norge

Følg oss på

Copyright © Et Nytt Rettferdig Norge