Du kan                  donere med vipps til                       telefon-nummer                  461 95 602

om du                         ønsker å støtte

fremtidig arbeid

Et Nytt Rettferdig Norge

Følg oss på

Copyright © Et Nytt Rettferdig Norge